Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Energi från avfall hjälper EU nå utsläppsmål

2009-07-31

Energi från avfall kan bidra med hela 30 procent av EU:s mål att minska växthusgaserna till år 2020. Hälften beror på om man undviker sopdeponering och den andra hälften att fossila bränslen ersätts i energiproduktionen. Det visar en ny rapport som Avfall Sverige presenterade i slutet av juli.

- Jag belv överraskad över det stora bidrag som energi från avfall kan ge för att uppnå EU:s klimatmål, säger Johan Sundberg, rapportförfattare och forskare från Profu.
Idag deponeras 150 miljoner ton avfall varje år i Europa. Sopor som läggs på hög och bildar den kraftfulla växthusgasen metan. Rapporten visar att bättre avfallshantering inom EU både kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och medverka till att öka andelen förnybar energi och förnybara drivmedel. Rapporten tar sikte på de mål som EU satt upp för utsläppsminskningar och ökad förnyelsebar energi till 2020.
- Detta kommer dock inte av sig själv. Det är en bra målsättning att förvandla avfall från ett problem till en energiresurs. men det krävs politiskt mod och nya regler, bättre samordning mellan energiförsörjning och avfallshantering samt stora investeringar, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

Källa: RecyclingNet.se

UPP