Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Första spadtaget till vår nya moderna anläggning i Landskrona

Nu har OP System tagit första spadtaget till sitt nya huvudkontor för Norden. Det blir en riktigt supermodern anläggning på mer än 6000 m2  belägen i Landskrona, intill Eslövsvägen, strax öster om E20/E6.

Den nya anläggningen byggs av YLAB och kommer att inrymma huvudkontor för OP System Norden, med försäljning, serviceverkstad och reservdelslager. Det blir genomtänkt och modernt. Och i linje med den bransch vi representerar, så byggs det så miljövänligt som möjligt.  Materialen blir nästan uteslutande järn, trä och betong. Vi planerar även att montera solpaneler på taket, allt för att minimera miljöbelastningen. Det kommer finnas väl tilltagna ytor för maskinhall, verkstad, lager och tvätthall. I lokalen blir det även en ljus ochluftig utställningshall med rejäl takhöjd, samt butik och kontor. Här kommer vi att serva och sälja återvinningsmaskiner från Doppstadt, Sennebogen, RubbleMaster, Zemmler, Demarec med flera. Nybygget är en investering på ca 70 miljoner kronor ochberäknas stå klart i januari 2023. Då kommer vi även att behöva nyanställa, bland annat flera mekaniker till vår nya verkstad.

  

NY anlaggn Landskrona

På tredje våningen kommer det att finnas ett stort kontor med utsikt över Öresund för uthyrning. Bygget ska stå klart i januari 2023.

 

Fredrik Hagwell OPsystem

”Nu får vi en efterlängtad och väl anpassad anläggning som kommer blivårt Nordiska huvudkontor och ge ossperfekta möjligheter att bygga vidarepå OP Systems fortsatta framgång.”

Fredrik Hagwell, VD OP System

 

 

”Det är en mångårig dröm som vi nu äntligen kan förverkliga. En vision som vuxit fram under lång tid.”

Mats Olofsson och Sten Persson, ägare OP Gruppen

 

 

Spadtag OP Landskrona

Första spadtaget! Fr v. Fredrik Hagwell VD OP System, Sten Persson delägare OP Gruppen,  Landskronas kommunalråd Torkild Strandberg, samt Mats Olofsson delägare OP Gruppen.

 

UPP