Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Krossning

Doppstadt har lösningar när det gäller sönderdelning av fasta material som förberedelse till efterföljande materialsortering och återvinning, för att erhålla en bestämt styckestorlek eller för volymreducering. Sortimentet av krossar består av grovkrossar (långsamtgående med en skärrotor och motstålskam båda försedda med utbytbara tänder), finkrossar (höghastighetskrossar med slagtrumma och siktroster), shredders och flishuggar för effektiv, ekonomisk framställning av träflis av stamved och grenar. Maskinerna finns i ett stort antal olika utföranden, såväl mobila som stationära med diesel och eldrift.

GROVKROSS - INVENTHOR

Doppstadt INVENTHOR är en ifrån grunden nyutvecklad kross baserad på den kända DW serien. Den möter de allra senaste krav gällande arbetsmiljö och miljövänlighet. Det är kraftfull av typen långsamtgående reverserande envals-kross.

GROVKROSS - DW

Kraftfulla valskrossar för krossningsuppgifter som industriavfall, returträ, stubbar, trädgårdsavfall och hushållsavfall m m. I serien finns bland andra de kända "Büffel" och "Mammut".

FINKROSS – AK/NZ

Höghastighetskrossar lämpade för krossning av t ex RT-flis, pallar, rötter, GROT och diverse brännbart avfall. Finsönderdelning görs av en roterande slagtrumma med fritt svängande slagor.

KOMBIKROSS – DZ

Unik kombination av grovsönderdelning och finsönderdelning i en och samma maskin. För returträ, stubbar, rivningsmassor, industriavfall m m, för effektiv produktion av biobränsle.

FINSHREDDER – KIMO/CURO

Maskinerna sönderdelar dels lätt, rent brännbart material utan hårda föroreningar för användning exempelvis som bränsle i cementugnar, men också elektronikskrot eller andra material med en viss andel hårdare föroreningar.

FLISHUGG - DH

Trumhuggarna i DH serien erhålls i ett antal varianter från traktordriven till stor terminalmaskin, stationära och för lastbilspåbyggnad. De används för effektiv, ekonomisk framställning av träflis.

UPP