Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Livsmedelsavfall, en resurs - OP system en partner i återvinning

Biogas som energikälla vinner alltmer mark. Slam är för närvarande den vanligaste råvaran till biogas men även spannmål och vallgrödor används. – Miljömässigt så framstår biogas tillverkat av livsmedelsavfall som ett betydligt bättre alternativ än etanol. Och varför använda åkermark till att producera biogas när det finns oanvänt avfall, säger Dan Hansen på OP system, som tillsammans med vd:n Mats Olofs­son tar emot i montern. Det innebär att kassationer från livsmedelsindustrin, utsorterat matavfall från hushåll samt storkök och restauranger, utgör källor som skapar möjligheter för gasproduktion.  

Källa: tidningen Mässspegeln nov-08

icon OP_System_Massspegeln_Nov-08.pdf (88.13 KB)

 

UPP