Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Webbplatsen använder cookies för att underlätta och anpassa användarens webbläsarupplevelse. Genom att navigera på webbplatsen godkänner användaren användningen av cookies i enlighet med detta dokument. Detta meddelande utgör en förlängning av den informationsbanner om cookies som visas när användaren ansluter till startsidan på denna webbplats. Det finns två kategorier av cookies:

 • Tekniska cookies: Dessa är nödvändiga för att en webbplats ska fungera korrekt och för att användaren ska kunna navigera på webbplatsen. Utan dessa cookies kan användaren kanske inte visualisera sidorna korrekt eller använda vissa tjänster.
 • Profilerande cookies: dessa används för att skapa användarprofiler för att skicka reklammeddelanden i linje med inställningar som användaren visar under navigering.

Cookies, oavsett om de är ”tekniska” eller ”profilerande”, kan också klassificeras som:

 • ”Sessionscookies”, som raderas direkt när webbläsaren stängs.
 • ”Beständiga” cookies, som finns kvar i webbläsaren under en bestämd tidsperiod. Dessa används till exempel för att känna igen en enhet som ansluter till webbplatsen, vilket underlättar användarautentisering.
 •  ”Egna” cookies, som genereras och hanteras direkt av operatören av den webbplats som användaren navigerar på.
 • ”Tredjepartscookies”, som genereras och drivs av andra parter än operatören av den webbplats där användaren navigerar.
Webbplatsen använder ”tekniska” cookies och i synnerhet följande typer av cookies:

(I) Egna cookies, sessions- eller beständiga, som behövs för att möjliggöra navigering på webbplatsen, för intern säkerhet och systemadministration.

(II) Tredjepartscookies, beständiga, som används av webbplatsen för att skicka statistisk information till Google Analytics, varigenom företaget kan utföra statistisk analys av åtkomst/besök på webbplatsen. De cookies som används har uteslutande statistiska ändamål och samlar in information i aggregerad form. Med hjälp av två cookies, en beständig och en sessionscookie (som går ut när webbläsaren stängs), sparar Google Analytics även ett register med tider för när ett besök påbörjas och avslutas på webbplatsen. Det går att förhindra Google från att samla in data med hjälp av cookies och efterföljande formulering av data genom att ladda ner och installera tilläggsmodulen för webbläsare från följande adress: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Du kan välja vilka cookies du ger ditt samtycke till. När det gäller tredjepartscookies måste användaren alltid lämna eller neka sitt samtycke direkt till ägaren av den aktuella cookien, som företaget endast hänvisar till: de flesta tredjepartscookies som finns på webbplatsen kan inaktiveras av användaren i dennes egen webbläsare eller genom att konsultera operatörernas webbplatser direkt med hjälp av länkarna som anges i tabellen nedan. Under alla omständigheter påpekar vi att inaktivering av cookies kan försämra din förmåga att använda webbplatsen och/eller förhindra att du fullt ut kan utnyttja de tillgängliga funktionerna och tjänsterna.

Följande tabell beskriver i detalj de cookies som finns på webbplatsen. Länken till sekretesspolicyn för den part som genererar och hanterar dessa cookies visas tillsammans med varje tredjepartscookie:

 COOKIES  TYP  SYFTE SEKRETESSPOLICY 
 www.opgruppen.se Första part –
Sessions- och beständiga cookies
Cookies som krävs för att möjliggöra navigering på webbplatsen, för intern säkerhet och administration, samt för att memorera det språk som användaren valt   Denna sida
google.it
google.com
Tredje part –
beständiga
 Cookie för Google Analytics-tjänsten

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Instruktioner för användning av cookies på de olika webbläsarna:

Chrome

 1. Välj menyn längst upp till höger på verktygsfältet i webbläsaren.
 2. Välj Inställningar.
 3. Välj länken Visa avancerade inställningar.
 4. I avsnittet Sekretess väljer du Innehållsinställningar.
 5. I avsnittet Cookie ändrar du följande inställningar utifrån den åtgärd som krävs för att cookien ska fungera:
  – Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata
  – Behåll bara lokala uppgifter tills du stänger webbläsaren
  – Förhindra att webbplatser sparar data
  – Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part
  – Hantera undantag för vissa webbplatser
  – Visa alla cookies och webbplatsuppgifter
Mer information finns på denna Google-sida.

Mozilla Firefox

 1. Klicka på menyn längst upp till höger på verktygsfältet i webbläsaren.
 2. Välj Alternativ.
 3. Välj avsnittet Sekretess.
 4. I avsnittet Spårning väljer du lämplig knapp om du vill informera webbplatser om att du inte vill bli spårad.
 5. I avsnittet Historik väljer du Använd anpassade inställningar i rullgardinsmenyn för att ändra följande inställningar beroende på önskad åtgärd för hantering av cookies:
  – Tillåt cookies från webbplatser (välj lämplig knapp).
  – Tillåt tredjepartscookies (välj ett av följande alternativ i rullgardinsmenyn: Alltid, Från de mest besökta eller Aldrig).
  – Spara dem under en viss tidsperiod (välj ett av följande alternativ i rullgardinsmenyn: Tills de förfaller, Firefox stängs eller Fråga varje gång).
 6. I avsnittet Historik väljer du Visa cookies igen om du vill ta bort de cookies som finns på din dator.

Mer information finns på denna Mozilla-sida.

Internet Explorer

 1. Klicka på Verktyg-knappen.
 2. Välj Internetalternativ.
 3. Välj Sekretess.
 4. Välj ett av följande alternativ i rullningsmenyn för att ändra inställningarna beroende på hur du vill hantera cookies:
  - Blockera alla cookies
  - Hög
  - Medelhög
  - Medel
  - Låg
 5. Acceptera alla cookies

Välj specifika webbplatser som du accepterar cookies från: klicka på Webbplatser och i rutan Webbplatsens adress anger du webbplatsadressen och klickar sedan på Blockera eller Tillåt.

Mer information finns på denna Microsoft-sida.

Safari

 1. Öppna Safari.
 2. Klicka på Safari.
 3. Välj Inställningar och klicka sedan på Sekretess.
 4. I avsnittet Blockera cookies väljer du hur Safari ska hantera cookies.
 5. Klicka på Detaljer för att se vilka webbplatser som har lagrat sina cookies.

Mer information finns på denna Apple-sida.

Opera

 1. Starta Opera.
 2. Välj Inställningar i huvudmenyn längst upp till vänster på skärmen.
 3. Välj Sekretess och säkerhet.
 4. I avsnittet Cookies väljer du ett av följande alternativ:
  – Tillåt lokal lagring
  – Behåll bara lokala uppgifter tills jag stänger webbläsaren
  – Tillåt inte webbplatser att spara data
  – Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part
  – Genom att välja knappen Alla cookies och webbplatsdata kan du ta bort de cookies som finns på datorn.
Mer information finns på denna Opera-sida.
UPP