Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Leverans- och garantivillkor

Försäljning av ny maskin

OP System levererar ny mobil maskin med leveransvillkoren MASKIN 21. Dessa leverans- och garantivillkoren gäller endast när OP System säljer maskin till kund. 

 

Garanti gäller endast om

  • service utförs av Auktoriserad Återförsäljare
  • att maskinens underhåll sköts enligt leverantörens specifikationer
  • att leverantörens original reservdelar används. Service måste utföras innan det specifika serviceintervallet och har tiden för serviceintervall gått över tiden gäller inte garantin, om inget annat överenskommet med OP System verkstad. 

Garantireparationer på motorer utförs av auktoriserad motorleverantör i Sverige och detta gäller alla motorfabrikat oavsett leverantör av maskin. Koordinering sker ihop med OP System verkstad. 

 

Garantiåtaganden för våra leverantörer:

Doppstadt
Garantitid är 24 mån eller 2000 tim vilket som först uppnås och gäller leveranser direkt från fabrik. 

Garantin förlängs inte om ett fel uppstått under garantitiden.
Garanti gäller endast om service utförs av auktoriserad Återförsäljare. Serviceintervall för Doppstadt är med intervall om 250 timmar. Första service ska utföras vid 50tim, sedan 250 tim, 500 tim osv. Det är kundens ansvar att boka service i tid med OP System minst 14 dagar innan. Garantin startar när maskin tas i drift hos kund, dock senast 4 månader efter leverans. 

Förlängd garanti på maskin kan köpas till.

Sennebogen
Garantitid är 12 mån eller 2000 tim vilket som först uppnås och gäller leveranser direkt från fabrik. 

Garantin förlängs inte om ett fel uppstått under garantitiden. Garanti gäller endast om service utförs av Auktoriserad Återförsäljare. 
Serviceintervall Sennebogen är med intervall om 500 timmar. Första service ska utföras vid 250 tim, 500 tim, 1000 tim osv. Det är kundens ansvar att boka service i tid med OP System minst 14 dagar innan. 
Garantin startar när maskin tas i drift hos kund, dock senast 4 månader efter leverans.

Förlängd garanti på ny maskin kan vid upphandlingstillfället köpas till upp till 36 månader eller 6000 tim vilket som först uppnås. Det går ej köpa till förlängd garanti av maskin efter att maskinen levererats till köpare. I förlängd garanti för motor (Cummins) gäller endast huvudkomponenter: cylinder, vevaxel, kamaxel och vevstake. 
För varje reklamationsärende inom förlängd garanti utgår en avgift på 200 Euro, enligt Sennebogen garantivillkor.

Rubble Master
Garantitid är 12 mån eller 1000 tim vilket som först uppnås och gäller leveranser direkt från fabrik. 

Garantin förlängs inte om ett fel uppstått under garantitiden.
Garanti gäller endast om service utförs av Auktoriserad Återförsäljare. Serviceintervall Rubble Master är med intervall om 500 timmar. Första service ska utföras vid 100 tim, sedan 500 tim, 1000 tim osv. Det är kundens ansvar att boka service i tid med OP System minst 14 dagar innan. Garantin startar när maskin tas i drift hos kund, dock senast 4 månader efter leverans.

Demarec
Garantitid är 24 mån eller 4000 tim vilket som först uppnås. Gäller leveranser direkt från fabrik. Garantin startar när maskinen tas i drift hos kund, dock senast 4 månader efter leverans. 

 

Försäljning av begagnad maskin

Enligt MASKIN 21

Undantag MASKIN 21, punkt 19: Har ingen skriftlig garantiutfästelse gjorts vid köpet av begagnad maskin, utgår ingen garanti.

 

Försäljning av reservdelar

Leverans- och garantivillkor för reservdelar

När du köper reservdelar hos OP System AB gäller i första hand leverans- och garantivillkoren i detta dokument utöver och i tillägg till RESUT 05, och Maskin 21 i tillämpliga delar.

Förekommer motsägelser mellan de olika villkoren gäller de inbördes i följande ordning:

  1. OP System AB´s Leverans- och garantivillkor för reservdelar
  2. RESUT 05-SE,  (RESUT 21-Engelska)
  3. MASKIN 21-SE(MASKIN 21-Engelska).  (MASKIN 21-Tyska)

1. Garantitid Reservdelar
OP System AB:s garanti på reservdelar är leverantörsberoende och enligt nedanstående för våra huvudleverantörer.

Varumärke Villkor
Sennebogen

Nya reservdelar: 12 månader alt. 2000 drifttimmar från fakturadagen, vilket som inträffar först.

Renoverade reservdelar: Garantin 6 månader alt. 1000 drifttimmar från fakturadagen, vilket som inträffar först.

Doppstadt

Nya reservdelar: 12 månader alt. 1000 drifttimmar från fakturadagen, vilket som inträffar först.

Renoverade reservdelar: Renoverade 6 månader alt. 1000 drifttimmar från fakturadagen, vilket som inträffar först.

Rubble Master

Nya reservdelar: 12 månader från fakturadagen.

Renoverade reservdelar: 6 månader från fakturadagen.

Demarec

Nya reservdelar: 3 månader från fakturadagen.

 

Vid reservdel som täcks under garantitiden där OP System har bytt delen, byter OP System reservdelen utan kostnad för kund. I de fall kunden själv monterat reservdelen som täcks under garantin får kunden en ny reservdel kostnadsfritt.

2. Slitgods och förbrukningsmaterial

Slitdelar och förbrukningsmaterial täcks normalt inte av garanti.

3. Försäljning i Butik och övriga leverantörer

1 års garanti på alla artiklar gäller från inköpsdagen om inget annat anges. Vid reklamation av fordonsbatterier utförs ett batteritest av OP System AB:s lagerpersonal.

Vid reparation av hydraulslang gäller ingen garanti. 

Gällande våra huvudleverantörer se bestämmelser 1 ovan, Garantitid Reservdelar.

4. Reklamation
Vid reklamation och åberopande av garanti görs detta direkt till OP System AB. Kvitto eller faktura måste uppvisas och reservdelen ska ha köpts hos OP System.

Delar utbytta under garanti är OP Systems AB:s egendom och skall returneras inom 8 dagar med ifyllt returformulär.

Delar som inte godkänns vid reklamation skall återsändas till köparen, om denne begärt det.

5. Stomkostnad
Vid köp av en fabriksrenoverad komponent (Reman) uttages en stomkostnad som ”pant”. Vid retur av den utbytta stommen återbetalas stomkostnaden minus ev. avgifter för defekter på stommen alternativt hela stommen..

6. Fraktvillkor
Om inget avtalats gäller FCA Free Carrier och levereras med en transportör som OP System AB anser lämplig på vanliga villkor och på kundens bekostnad. Frakten debiteras baserat på fraktdragande vikt och vald servicegrad för leveransen, om inte det är levererat med DANX där det är fast pris beroende på vikt eller paket/pall.

Transport sker på kundens risk (i enlighet med FCA Incoterms 2012) och skadat och saknat gods skall av kunden reklameras direkt till respektive transportör och OP System.

För leveransavvikelser såsom fel antal eller fel artikel reklameras detta direkt OP System AB.

7. Returrätt
Köparen äger beträffande obrutna förpackningar av reservdelar och utbyteskomponenter som är frekventa eller som säljaren normal lagerför, returrätt inom 8 dagar från leverans. Kreditering görs med fakturerat belopp och 20% returavdrag. Returformulär används vid returnering av delar. 

I de fall returen föranletts av en felbedömning från säljarens sida avseende behovet av delar, krediteras köparen fakturerat belopp jämte returfraktkostnader.

Returen sker på kundens risk och kostnad.

Rätten att returnera en vara är begränsad till vad ovan sagt.

Försäljning av service och reparationer

När du köper service eller reparationer av maskiner/reservdel hos OP System AB gäller REPARATION 11-SE, 
(REPARATION 11-Engelska)

----------------------------------------------------

OP System AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar av/eller tillägg till dessa villkor

UPP