Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Produktområden

Vi levererar mobila och stationära maskiner samt systemlösningar för modern materialhantering, demolering, återvinnings- och avfallshantering. Vi jobbar med några av marknadens starkaste varumärken inom sitt område, t ex Doppstadts kraftfulla mobila återvinningsmaskiner för sönderdelning och sortering. Sennebogens välkända materialhanterare för återvinnings-, skrot-, skogs- och terminalarbete. Zemmlers trumsiktar med dubbelsåll. RubbleMasters kompktkrossar och sorteringsverk. Demarecs stabila och kraftfulla verktyg för demolering och rivning. ALLRECOS stationära återvinningsmaskiner för sönderdelning och sortering. Samt STEINERT® metallavskiljare som separerar icke-järn- och järnmetaller i ett enda steg.

 

Produkt Atervinning MOBILT

ÅTERVINNINGSMASKINER (mobila)
Våra mobila återvinningsmaskiner kommer främst från tyska Doppstadt, som har en imponerande bredd av mobila maskiner för krossning, siktning, blandning, separering, sortering m m. Vi erbjuder även trumsiktar från Zemmler.

Produkt Materialhantering 2021

MATERIALHANTERARE
Sennebogen har marknadens bredaste produktsortiment av materialhanteringsmaskiner. Maskiner för återvinnings-, skrot-, skogs- eller hamn- och terminalarbete. Sennebogens materialhanterare är en kombination av hög prestanda, kapacitet och maximal pålitlighet.

 

Produkt Atervinning STAT

ÅTERVINNINGSMASKINER (stationära)
Vi erbjuder stationära återvinningsmaskiner från tyska Allreco, som har en imponerande bredd av stationära maskiner för krossning, siktning, blandning, separering, sortering m m. Vi erbjuder även stationära trumsiktar från Zemmler, samt metallavskiljare från STEINERT®.

Produkt Demolering

DEMOLERING & KROSSNING
Här finns Rubble Masters mobila kompaktkrossar och sorteringsverk för återvinning av betong, tegel och asfalt. Sennebogens 830 högrivningsmaskin, samt Demarec Kinshofers verktygssortiment. Från pulveriserare till multiverktyg och skrotsaxar m m.

 

UPP