Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Kickåstippen i Mölndal & CS maskiner

Kickåstippen i Mölndal utökar sitt samarbete med CS maskiner i Göteborg AB

CS maskin i Gbg AB är från och med 1:e dec 2008 är vi ansvariga entreprenörer för Kikåstippens (Mölndal) byggavfallstipp där vi tar emot ca 12 000  ton  byggavfall som skall mottagas, sorteras, krossning och siktning. Till maskinparken i det uppdraget valdes OP System som leverantör av kross och sikt. Vi valde vår maskinparker utifrån kriterierna: kunskap, service och närhet.

CS maskin sysslar traditionellt med schaktning, skuthantering, grävning men har på senare tid nischat oss mer mot miljö/återvinning och avfallsbranschen.

CS Maskiner med Doppstadt

Grabbarna som gör det!

Deltager för närvarande i ett spännande projekt på Kikåstippen Mölndal som går ut på att med återvunna restprodukter täcka och täta deponin från lakvattenspill.
Vår uppgift i det projektet är att med hög noggrannhet blanda till massorna som används som tätskikt. Till det arbetet inköptes en Doppstadt maskin som verkligen är effektiv och har förenklat handhavandet mycket.

Under 2009 kommer vi att börja med Bentonit och stenmjölsblandning också vilket används bla som bottenskikt på nya deponier.

CS Maskin I Gbg AB är ett nystartat företag sen 2007 men härstammar ur CS Maskin AB. Bolagets moderbolag är CS Riv & Håltagning i Göteborg AB.Bolaget ägs till 50 % av CS Riv samt 50% av Peter Lundin (VD) och Rickard Svantesson (maskinist). För tillfället har vi 5 anställda och i genomsnitt 2-3 inhyrd personal för att täcka behoven. Årsomsättning landar 2008 på ca 11 msek och inkl de nya verksamheterna siktar vi på en omsättning runt 13 Msek

CS Maskiner med Doppstadt CS Maskiner med Doppstadt CS Maskiner med Doppstadt
UPP